Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 25-06-2019 Auteur: Peter Keijzer
Onderzoek naar samenhangend woon-, zorg- en welzijnaanbod voor Naaldhorstterrein

Onderzoek naar samenhangend woon-, zorg- en welzijnaanbod voor Naaldhorstterrein

Pieter van Foreest en gemeente Westland kijken vooruit. De zorgorganisatie en de gemeente willen op het Naaldhorstterrein in Naaldwijk een leefomgeving realiseren die inspeelt op de behoeften van ouderen. Een leefomgeving die inspeelt op het veranderlijke klimaat. Met het combineren van verschillende functies en slimme ontwerpen is het de bedoeling dat het Naaldhorstterrein straks verschillende groepen mensen de kans biedt om te wonen en te leven met zorg en ondersteuning naar moderne maatstaven. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en gebruik maken van verschillende voorzieningen op een zeer vertrouwde plek in het hart van Naaldwijk. Een mijlpaal voor Westland.

Eerste stap intentieverklaring
Op maandag 6 mei jl. hebben Diny de Bresser, bestuurder bij Pieter van Foreest en Piet Vreugdenhil, wethouder bij gemeente Westland, de eerste belangrijke stap gezet. Zij hebben een intentieverklaring ondertekend voor de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein aan de Middelbroekweg in Naaldwijk. Diny de Bresser: ‘Het Naaldhorstterrein van Pieter van Foreest, bestaand uit het oude verpleeghuis De Naaldhorst, het Ontmoetingscentrum Naaldwijk, Pieters Behandel Praktijk en de Thuiszorgwinkel van Pieter van Foreest, willen we graag herontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen, maar willen we graag samen met de gemeente en diverse samenwerkingspartners realiseren. De ondertekening van de intentieovereenkomst in mei is hiervoor de eerste belangrijke stap geweest richting de toekomst.’

Haalbaarheidsonderzoek
In de komende maanden volgt een haalbaarheidsonderzoek. Pieter van Foreest en gemeente Westland onderzoeken samen of de realisatie van de gewenste woonzorglocatie mogelijk is. Dit onderzoek richt zich op de realisatie van een samenhangend woon-, zorg- en welzijnaanbod op het Naaldhorstterrein en eventueel de twee aansluitende percelen aan de zuidoostzijde. Als dat onderzoek positief wordt afgesloten, volgt een ontwikkel- en realisatiefase.