Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 26-09-2019 Auteur: Peter Keijzer
Mirjam Robers: ‘Als casemanager ben je eigenlijk een persoonlijke begeleider’

Mirjam Robers: ‘Als casemanager ben je eigenlijk een persoonlijke begeleider’

Mirjam Robers vertelt graag over haar functie ‘casemanager’ bij Pieter van Foreest. Luisteren, signaleren en organiseren zijn slechts een paar kanten van haar beroep in het streven om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Mirjam is nu tweeënhalf jaar werkzaam bij Pieter van Foreest en heeft eerder al heel wat ervaring opgedaan bij andere organisaties. “Na mijn studie HBO Verpleegkundige ben ik gaan werken in de psychiatrie. Daarna ben ik als casemanager in de verslavingszorg aan de slag gegaan. Een boeiende periode die op sommige momenten ook heel zwaar was. De reden dat ik bij Pieter van Foreest ging solliciteren was dat ik graag weer in het Westland wilde werken. Ik ken hier zoveel mensen en weet hoe de mentaliteit van de Westlanders is. In dit gebied praat men (nog steeds) minder makkelijk over gevoelens. Een pijntje? Och, dat gaat vanzelf wel over. Hulp in de familie of geestelijk niet in orde? Laten we het nog maar een paar weekjes aan kijken: ‘het komt wel goed’. Ik weet dat in veel van die gevallen hulp echt nodig is en dat veel zaken opgelost of zelfs voorkomen kunnen worden als men tijdig aan de bel trekt.”

Luisterend oor
“Als casemanager ben je eigenlijk een persoonlijke begeleider die ondersteuning biedt en de weg wijst aan mensen die thuis wonen en geconfronteerd zijn met dementie. We kunnen als professional kennis en ervaring delen, helpen bij het overzien van de gevolgen en adviezen geven. We leren de cliënten zelf ook bepaalde handelingen aan zodat men deze zelfstandig kan uitvoeren. Het is echt niet zo dat bij onze komst een verhuizing naar een woonzorgcentrum meteen aan bod komt. Niets is minder waar. Voordat zoiets actueel is, is er nog heel veel mogelijk. In samenwerking met thuiszorg, familie en buren zoeken we oplossingen. Wij streven ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Geef het alleen tijdig aan en wacht er niet mee,” aldus Mirjam. “Onze begeleiding kan bestaan uit praktische ondersteuning, bijvoorbeeld het aanvragen van de juiste indicatie en het organiseren van hulp en zorg. Maar zeker zo belangrijk is het bieden van een luisterend oor en begeleiding in het kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte. We kunnen zaken op een rij zetten zonder dat er direct gevolgen aan vast zitten. Zo kan een doorverwijzing naar een ontmoetingscentrum heel zinvol zijn. Men kan dan enkele dagen of dagdelen per week ernaartoe. Dit biedt hen weer structuur waar ze behoefte aan hebben en ze hebben weer de mogelijkheid om met anderen samen te zijn en activiteiten te doen. Ook hebben wij als casemanagers de taak om te zorgen voor goede onderlinge communicatie tussen de verschillende hulpverleners, (thuis) zorgorganisaties en huisartsen.”

Zo lang mogelijk thuis
De casemanager krijgt over het algemeen een verwijzing van de huisarts, specialist vanuit het ziekenhuis of de wijkverpleegkundige wanneer bij iemand een vermoeden van dementie of de diagnose dementie is vastgesteld. Zij neemt in dat geval contact op met de cliënt om een afspraak in maken. Bij Pieter van Foreest werken zes casemanagers in de regio Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en het Westland. Mirjam: “Mijn werkgebied is Poeldijk, Monster, Ter Heijde en ‘s-Gravenzande. Naaldwijk doe ik samen met collega Angelique, terwijl de kernen De Lier, Kwintheul en Honselersdijk onder haar supervisie vallen. Wij streven ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en hun eigen regie te laten houden. In je eigen huis, daar ben je toch het gelukkigst. Hoe fijn is het dan als iemand eindelijk die stap heeft gezet om contact op te nemen later vertelt: ‘ik dacht niet meer dat het zou gaan, maar nu kan ik weer door.’ Die zelfwaarde die men dan weer heeft, daarvan denk ik als casemanager: ‘daar doe ik het voor’.”