Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 23-02-2018 Auteur: Peter Keijzer
’Echografie bij eigen huisarts biedt veel voordelen’

’Echografie bij eigen huisarts biedt veel voordelen’

Wat is er nog makkelijker dan voor een echo langs de huisarts te gaan in plaats van het ziekenhuis? Mathi Plasmans, huisarts in de ’s-Gravenzande, vindt het de hoogste tijd dat het maken van een echo mogelijk zou moeten zijn door een aanpassing in de basisverzekering.

In de eigen praktijk van je huisarts direct de resultaten kunnen bespreken van de echo die je net hebt laten maken. “Het kan sneller en goedkoper. De kosten om een echografie te laten maken in de huisartsenpraktijk zijn de helft in vergelijking met de dure tweedelijnszorg in het ziekenhuis. Dit levert een aanzienlijke besparing in de zorgkosten op. Het grote voordeel voor het ziekenhuis is dat de wachtlijst tot een minimum kan worden terug gebracht en alle aandacht uit kan gaan naar vervolgonderzoek of gespecialiseerde behandelingen”, aldus Plasmans, die het maken van een echo in de huisartsenpraktijk de normaalste zaak van de wereld vindt. “Tot drie jaar geleden werd bij ons met regelmaat echo’s gemaakt. We hebben veel tijd (opleidingen) en energie gestoken in het kunnen maken van een echo voor onze patiënten. Toen we na jaren voor een nieuwe investering stonden om het verouderde systeem te vervangen, kregen van zorgverzekeraar DSW te horen dat het maken van een echo niet in een huisartsenpraktijk thuis hoort. Dus werd het maken van een echo niet meer vergoed. Eigenlijk was dat voor ons het moment om te stekker er uit te trekken, hoe jammer ook. De investering voor nieuwe apparatuur hadden we er graag voor over gehad”.

Kostenbesparing
De aandacht voor echografie in de huisartsenpraktijk is groeiende. Vorig jaar is in de Haagse regio een pilot van start gegaan, waarin huisartsen samenwerken met radiologen in de huisartsenpraktijk. Ook kunnen praktijken waar geen echo’s worden gemaakt doorverwijzen naar andere huisartsen die dat wel doen, in plaats van naar het ziekenhuis. De ziekenhuizen Haga en Haaglanden Medisch Centrum en de zorgverzekeraars CZ en Menzis werken samen in dit project. “In onze situatie werkten we ook samen met een radioloog. Tegenwoordig zijn de communicatiemiddelen nog verder uitgebreid en kunnen we online direct een bestand laten beoordelen. Wat is er nog fijner dan de patiënt direct gerust te kunnen stellen? Of dat er gericht bij de juiste specialist een vervolgtraject voor onderzoek of behandeling ingezet kan worden? Naar mijn mening moeten we constant innoverend bezig zijn en niet bang zijn om nieuwe wegen in te slaan. Ik noem echografie bij de huisarts een verrijking van het diagnostisch denken, waarin kostenbesparing en het gemak voor de patiënt voorop staan. Natuurlijk begrijp ik dat niet elke huisartsenpraktijk in staat is om degelijke investeringen te doen vanwege financiën of menskracht. Wellicht hebben zij specialisaties waar andere huisartspraktijken weer gebruik van kunnen maken. Een intensieve samenwerking biedt mijns inziens naar alle kanten voordeel”.

Heroverweging
In een reactie op de gedachten van Plasmans laat directeur Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW desgevraagd weten: “We zijn weer enkele jaren verder en op het gebied van zorg is er veel veranderd. De techniek heeft zich verder ontwikkeld en ook de kostprijs zal nu heel anders zijn dan enkele jaren geleden. Dus lijkt de tijd rijp voor een heroverweging en hier verder over te praten. Uiteraard is het belangrijk om met de gehele beroepsgroep te communiceren in plaats van huisartsenpraktijken afzonderlijk. De Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) , waarin veel regionale huisartsen deel van uit maken, zou een gesprekspartner kunnen zijn waarmee, bij haalbaarheid, brede afspraken gemaakt kan worden zodat echografie in de nabije toekomst integraal kan worden toegepast”.