Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 21-11-2017 Auteur: Peter Keijzer
‘Windstilte bij EHBO-verenigingen lijkt voorbij’

‘Windstilte bij EHBO-verenigingen lijkt voorbij’

In de afgelopen jaren is er bij de EHBO-verenigingen een terugloop geweest van het aantal diplomahouders. De verwachting is dat het de komende jaren weer zal toenemen, zo meldt het Oranje Kruis. Voornamelijk uit het onderwijs, maar ook uit het bedrijfsleven is er een toenemende vraag naar de onafhankelijke examinering voor het Diploma Eerste Hulp. Maar hiermee zijn de zorgen van sommige verenigingen nog niet voorbij…

In de regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zijn twaalf EHBO-verenigingen actief. Het aantal eerstehulpverleners dat is aangesloten bij verenigingen in Westland en Hoek van Holland staat op dit moment op circa 850, terwijl er in Midden-Delfland 160 leden klaar staan om bij calamiteiten assistentie te bieden. Een behoorlijk aantal dat jaren geleden zelfs flink hoger is geweest, want ook in onze regio is er een terugloop te zien geweest van het aantal cursisten. De invoering van het BHV-certificaat (Bedrijfshulpverlening) zou hier o.a. debet aan zijn. Miriam van der Pot, secretaris van EHBO vereniging Sint Albertus Poeldijk: “Destijds is bij de introductie door de overheid onvoldoende benadrukt dat een BHV-cursus niet hetzelfde is als een EHBO-cursus. Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn medewerkers die actie kunnen ondernemen door het verlenen van eerste hulp en ingezet worden bij noodsituaties, zoals evacuatie van medewerkers in het bedrijfspand. EHBO’er zijn uitgebreider opgeleid in het verzorgen van letsels en verwondingen. Gelukkig zien we steeds meer aanvragen vanuit het bedrijfsleven om EHBO-ers op te leiden die met herhalingscursussen bij blijven”. Een andere zorg voor de verenigingen is het ontbreken van jongeren die de oudere generatie op zouden moeten volgen. Dit geldt zowel voor de aanmeldingen om de cursus te volgen (zes tot tien nieuwe cursisten maken een beginnerscursus rendabel, red) als voor de bereidheid om in het bestuur zitting te nemen. Dit laatste is een zorgelijke ontwikkeling die in het gehele verenigingsleven te zien is.

Verbeterde zichtbaarheid
Bij de meeste EHBO-verenigingen is het cursistenaantal redelijk stabiel. Het algemene beeld laat zien dat er zowel in grote als kleine verenigingen een harde kern vrijwilligers te vinden is die altijd willen ‘posten’ op evenementen. Met een verbeterde zichtbaarheid lijken de EHBO-ers ook definitief af te willen rekenen met het stoffige imago uit het verleden, o.a. door gebruik te maken van sociale media. Ook het bijhouden van de internetsite en het ‘direct telefonisch bereikbaar zijn voor meer informatie’ heeft de sterke terugloop van het aantal leden tot staan gebracht. De verenigingen lijken mee te liften op de diverse mediacampagnes van o.a. de Hartstichting en Hartveilig Wonen. Bij sommige verenigingen is de weg naar een groeiend ledenaantal weer gevonden, zoals in Maasdijk en bij Naaldwijk/Honselersdijk. Dit in tegenstelling tot de situatie bij enkele collega verenigingen in Maasland en Den Hoorn, waar het vechten is voor lijfsbehoud. Janny Schenkeveld: “De vooruitzichten waren niet rooskleurig. Zelf heb ik heel veel gelobbyd om nieuwe bestuursleden te krijgen. Net toen we hadden afgesproken om er in maart 2018 mee te stoppen, dienden zich drie nieuwe bestuursleden aan waardoor we ons nu weer volop gaan concentreren op de toekomst. We hopen binnenkort in Den Hoorn weer een nieuwe beginnerscursus op te kunnen starten, mede door de aanscherping van de wet voor gastouders”.

Kansen
Staan onze EHBO-verenigingen aan de vooravond van een groeiperiode? De kansen lijken zich af te tekenen. Zo heeft de overheid het behalen van een EHBO-diploma of certificaat verplicht gesteld voor gastouders en vanaf 1 januari 2018 óók voor kinderdagopvang; de aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Ook het bedrijfsleven heeft met een aantrekkende economie weer de nodige financiële middelen om medewerkers een kwalitatief hoogwaardige EHBO-cursus te laten volgen om de veiligheid binnen het bedrijf blijvend te kunnen garanderen. Ook lijkt men zich in de samenleving te gaan beseffen dat zonder voldoende EHBO-ers bepaalde evenementen niet meer georganiseerd kunnen worden. Al met al redenen genoeg om een aanmelding bij een van de EHBO-verenigingen te overwegen.