Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 28-11-2019 Auteur: Peter Keijzer
‘Goede score voor regio binnen het Rijksvaccinatieprogramma’

‘Goede score voor regio binnen het Rijks-vaccinatieprogramma’

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen twaalf ernstige ziektes. Dankzij vaccinatie (inenting) komen deze niet of nauwelijks meer voor. Jeugd- en stafarts Ellen van der Linden is behoorlijk tevreden over de deelname in regio Westland en Midden-Delfland. Maar voegt daar aan toe dat het echt beter kan.

In 1957 is het Rijksvaccinatieprogramma ingevoerd. Tegenwoordig krijgen kinderen tot hun achttiende jaar bescherming tegen baarmoederhalskanker(HPV), bof, difterie, hepatitis B, Hib-ziekten, kinkhoest, mazelen, meningococcen ACWY, pneumokokken, polio, rodehond en tetanus. Hoe is de bereidheid in onze regio om met dit programma mee te doen? Ellen van der Linden, jeugd-en stafarts van JGZ Zuid Holland West, heeft de cijfers paraat: “Landelijk gewenst is een vaccinatiegraad van minimaal 90%, daaraan voldoet Westland wel, maar Midden Delfland net niet. De minimale regionale graad (80%) wordt voldoende behaald. Uitzondering is de HPV vaccinatie. In beide gemeenten is de graad wel boven de landelijke lage graad van 45,5% maar haalt zeker niet de 80%(regionaal) of 90% (landelijk). We zien daarbij ook helaas een dalende tendens. Ten aanzien van mazelen: de gewenste 95% om deze ziekte te elimineren wordt in beide gemeenten nog niet volledig behaald. Al met al gaat het dus best goed maar kan het zeker beter”, aldus Ellen. “Dit najaar is extra gelegenheid gecreëerd om HPV in te halen voor meisjes tot 18 jaar. In 2020 is dat wat betreft D(K)TP en BMR ook de bedoeling voor jongens en meisjes tot 18 jaar. Zo hopen we een betere bescherming van kinderen te bereiken.”

Toename
Vanaf vorig jaar wordt er landelijk ingeënt tegen de meningococcen typen ACW en Y. Besmetting met deze bacterie kan leiden tot hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en overlijden. Ellen: “Kinderen van 14 maanden krijgen voor deze vaccinatie een uitnodiging van het consultatiebureau. Sinds enkele jaren neemt het aantal gevallen van meningococcen type W toe. Omdat dit type ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie vanaf najaar 2018 tot en met 2019 ook aangeboden aan tieners van 14-18 jaar. Vanaf 2020 is de vaccinatie onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma voor veertienjarigen”.

Kinkhoestvaccinatie
Half december wordt gestart met kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen. “Als een moeder gevaccineerd is, is haar kind vanaf de geboorte ook beschermd. Daardoor kan, met enkele uitzonderingen, de eerste vaccinatie worden uitgesteld en het aantal doses worden verminderd van drie naar twee. We zijn binnen JGZ Zuid-Holland West druk bezig met de organisatie van het vaccinatieprogramma voor deze, voor ons nieuwe groep. Vrouwen met een zwangerschapsduur vanaf 22 weken komen hiervoor in aanmerking”.

Nieuwe inwoners
De bevolking wordt gemêleerder. Hoe is de bereidheid van mensen die vanuit het buitenland hier zijn komen wonen en werken? “Over het algemeen doen ze prima mee. De nieuwkomers krijgen een gezondheidsonderzoek en daarnaast vaccinaties aangeboden wanneer zij nog niet voldoende beschermd zijn volgens het Nederlandse schema. Van die mogelijkheden maakt men graag gebruik”.

Meer informatie: https://www.jgzzhw.nl/onze-zorg/vaccinaties