Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 22-11-2018 Auteur: Peter Keijzer
‘Diëtisten vechten voor lijfsbehoud’

‘Diëtisten vechten voor lijfsbehoud’

Onlangs is actiegroep ‘Red de diëtist’ in het leven geroepen. Een landelijk initiatief om met o.a. een Facebookpagina te strijden voor meer en betere vergoedingen en een opwaardering van de tarieven die al meer dan 11 jaar nauwelijks zijn geïndexeerd. Ook in onze regio hebben diëtisten last van het huidige zorgbeleid. Diëtist Miranda Doorduin (Vitae Voedingsbureau) vertegenwoordigt haar regionale collega’s in gesprekken en discussies over de toekomst: “In het contract met de zorgverzekeraars gaan een aantal zaken helaas veranderen. Het grootste pijnpunt is dat ook dit jaar het tarief onvoldoende stijgt. Een kostprijsonderzoek laat zien dat het tarief voor dit jaar ruim 12 euro per uur hoger zou moeten zijn. Daarnaast is onlangs op grond van harmonisatie in de zorg door de NzA besloten om de directe en indirecte behandeltijd van elkaar te scheiden. Het verschil met andere paramedici is echter dat de indirecte tijd bij een diëtist hoger ligt. Denk aan het opbouwen van het dossier, het berekenen van een voeding, het bekijken en beoordelen van een voedseldagboek/ eetverslag, de rapportages naar artsen, het aanvragen van drinkvoeding etc. De enige indirecte tijd die vergoed wordt, is ‘individueel dieetvoorschrift’. Dit is breed te interpreteren, maar juist die onduidelijkheid maakt dat een patiënt langer bij een diëtist aan tafel moet zitten (omdat zij in die tijd ook de drinkvoeding moet regelen etc.). In de nieuwe situatie zou dit ook betekenen dat iemand voor elke vraag op het spreekuur langs moet komen. Zeker als de zorgverzekeraar de telefonische consulten niet vergoed. Veel diëtisten hebben dan ook getwijfeld om de contracten met de zorgverzekeraars te ondertekenen. Het niet- tekenen betekent een eigen tarief kunnen rekenen. En ook geen verplichting om aan de strenge eisen van de zorgverzekeraar te voldoen, zoals het meedoen aan een kwaliteitsonderzoek dat door een aantal zorgverzekeraars wordt opgelegd. Het heeft als nadeel dat de patiënt de rekening krijgt, betaalt en indient bij de verzekeraar. Er wordt dan slechts een gedeelte vergoed”, aldus Miranda, die vreest dat door extra kosten voor o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), digitalisering èn de inkomstendaling het jaarresultaatbehoorlijk aangetast zal worden. “Doordat niet alles meer wordt vergoed zullen er zeker praktijken in moeilijkheden gaan komen”.

Eisen niet haalbaar
Ook Marjolein van Dop (Lijfstijl Diëtisten) volgt de ontwikkelingen op de voet: “Gelukkig worden door de inspanningen van onze actiegroep ‘Red de Diëtist’ (op o.a. Facebook) de eerste ‘positieve’ resultaten geboekt. Zo is er de afgelopen weken uitvoerig gesproken met de zorgverzekeraars over het verzoek om de inkoop van de telefonische consulten te heroverwegen. Hetgeen inderdaad enig effect heeft gehad. Hierbij was en is het uitgangspunt dat er per patiënt (maximaal) drie uur per jaar diëtetiek in de basisverzekering wordt opgenomen. Om de aanspraak zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden worden consulten en huisbezoeken afgewisseld met telefonische consulten. Kijk je naar de begeleiding van kanker- of obesitas patiënten is deze drie uur veel te weinig”, aldus Marjolein. “Hetzelfde geldt voor cliënten met een eetstoornis waarvoor we vaak in overleg moeten treden met een (huis)arts of psycholoog. Een ander heikel punt dat deel uit maakt van sommige contracten is dat een cliënt pas recht op vergoeding heeft als er een BMI van boven de 30 is. Andere strenge eisen zijn het toegankelijk maken van de praktijk voor rolstoelen, aanpassingen van de openingstijden, etc. Acties die voor de meeste praktijken financieel absoluut niet haalbaar zijn”, meent Marjolein, die wijst op de razendsnelle toename van overgewicht onder de bevolking, waardoor de diëtisten als beroepsgroep onmisbaar zijn. “Met nog meer bezuinigingen wordt de diëtist minder bezocht, loopt het gewicht van de client op of moet een patiënt meer medicijnen gaan gebruiken. Dan lopen de kosten pas ècht op. Het is dan ook te hopen dat de verdere onderhandelingen effect zullen hebben en we na 11 jaar eindelijk krijgen waar we recht op hebben; een op deze tijd afgestemd vergoedingenstelsel dat meehelpt om de bevolking gezond te houden”.