Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 26-06-2017 Auteur: Peter Keijzer
Bewustwording voor gevaar huidkanker groeit

Bewustwording voor gevaar huidkanker groeit

Mensen die zich vooraf hebben ingeschreven, konden tijdens de Huidkankerdag een huidcheck laten uitvoeren door een dermatoloog. Daarnaast gaf de dermatoloog informatie over huidkanker. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) wil hiermee mensen bewuster maken van de gevaren van te veel zonnen en informatie geven over het belang van het regelmatig zelf controleren van de huid, zodat een eventuele huidkanker eerder kan worden ontdekt. Directeur Frans Meulenberg is blij met de groeiende aandacht voor de gevaren van huidkanker: “We zagen dat binnen anderhalve dag het maximale aantal aanmeldingen voor huidkankercheck was bereikt. Dit zegt veel over de groeiende bewustwording. De evaluatie van de Nationale Huidkankerdag liet zien dat bij 200 personen huidkanker is geconstateerd. Hiervan konden we met grote zekerheid vaststellen dat het bij 30 personen om het agressieve melanoom betrof. En dan zijn er uiteraard nog vele honderden zonbeschadigingen geconstateerd, vaak het voorstadium van huidkanker”, aldus Meulenberg die de bewustwording voor huidkanker in de samenleving ziet toenemen. “Kijk maar naar de weerberichten in de media met het advies ‘smeerweer’. Het kan ons nog niet ver genoeg gaan, zelf zou ik pleiten om bijvoorbeeld bij popfestivals of andere grote evenementen gratis zonnebrandmiddelen te verstrekken. Want met name de jeugd is een kwetsbare groep die te langzaam aan het idee went dat te veel zon je huid kan aantasten, met mogelijk alle vervelende gevolgen van dien”.

Regionale resultaten
Ook in onze regio werd de Huidkankerdag zeer goed bezocht met het maximale aantal inschrijvingen. In het Reinier de Graaf Ziekenhuis kon men hiervoor op twee locaties terecht. Op locatie Delft werden 48 bezoekers gecontroleerd, waarvan er 12 zijn doorverwezen naar de huisarts. In het behandelcentrum in Naaldwijk hebben 38 personen gebruik gemaakt van de uitnodiging, waarvan 9 bezoekers geadviseerd werd om bij de huisarts langs te gaan. De meeste bezoekers waren boven de 50 jaar. “De reden voor doorverwijzing is omdat niet alle verdachte plekjes door een dermatoloog behandeld hoeft te worden. Sommige huisartsen halen zelf plekjes weg met stikstof of door ze weg te snijden. De huisarts verwijst pas door naar dermatoloog als hij niet kan behandelen en/of het plekje niet vertrouwt”, zo luidt de toelichting vanuit het Reinier de Graaf.

Wachtlijsten
Bij de Pellegrinus Kliniek in Schiedam was de belangstelling groot. “Om aan de vraag te kunnen voldoen is zelfs een extra spreekuur geopend. In het voortraject hebben we een behoorlijk aantal mensen moeten teleurstellen omdat de beschikbare tijd volgepland was”, aldus directeur Paul Snelders. “Gelukkig was de ‘vangst’ dit jaar beperkt. Van de 45 bezoekers waren er 7 met een verdacht plekje. Hiervoor zijn vervolgafspraken gemaakt”. Bij Apotheek & Beauty in Monster kon men ook terecht voor de Huidkankercheck. Al snel werd duidelijk dat ook hier een wachtlijst zou ontstaan. Niemand van de 37 bezoekers hoefde een vervolgafspraak te maken.

Twijfels?
Heeft u een verdacht plekje op de huid? Laat het altijd door de (huis)arts beoordelen. Het hoeft lang niet altijd huidkanker te zijn. En als huidkanker op tijd wordt ontdekt, kan het goed behandeld worden.
Voor meer informatie kunt u de site www.kwf.nl raadplegen. Daar leest u alles over o.a. zonkracht, zonnebrandcrèmes en de landelijke actie ‘Smeren, kleren, weren’.