Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.
Datum: 27-09-2018 Auteur: Peter Keijzer
Bevolkingsonderzoek Zuid-West start wervings- en promotiecampagne

Bevolkingsonderzoek Zuid-West start wervings- en promotiecampagne

De meeste vrouwen van 50 jaar en ouder zijn er wel mee bekend: de ‘borstbus’. Elke jaar strijkt dit mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West neer op verschillende plekken in de regio. Het bevolkingsonderzoek borstkanker screent alle vrouwen van 50-75 jaar elke twee jaar op (voorlopers van) borstkanker. Om de continuïteit van het onderzoek in de toekomst te kunnen waarborgen is Bevolkingsonderzoek Zuid-West een wervings- en promotiecampagne gestart om het beroep ‘screeningslaborant’, de z.g. ‘MBB’ers in de screening’, onder de aandacht te brengen.

Vroege opsporing van borstkanker is belangrijk. Hoe eerder de borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op een adequate behandeling of een succesvolle genezing. Toch is de deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker landelijk de laatste jaren langzaam aan het dalen: van gemiddeld 80% in de jaren voor 2012 naar 74,5% in 2017. In de regio Westland, Hoek van Holland en Delfland is de deelname van oudsher heel goed, maar ook hier zien we een dalende trend. Liet in het Westland nog 83,5% van de vrouwen zich screenen in 2015, in 2017 is dat aantal gedaald naar 82,0%. Het bevolkingsonderzoek borstkanker kampt sinds een aantal jaren met een dreigend personeelstekort. De laatste jaren stromen er, door vergrijzing van het personeel en te weinig aanwas bij de hbo-opleidingen, meer screeningslaboranten uit dan in. Om dit probleem (gedeeltelijk) te kunnen ondervangen, worden MBO’ers opgeleid tot screeningsassistent. De werving van ‘MBB’ers in de screening’ wordt daarnaast voortgezet.

Uitdaging
We bezoeken de screeningslaboranten van het borstkankercentrum, dat vanaf half oktober in Hoek van Holland aan de Mercatorweg staat. In de middagpauze is er kort tijd voor een praatje, want de dames kennen een strak schema.” Als je mensen leuk vindt, dan is dit werk helemaal jouw ding”, zegt Jacoline van Aalst die bijna 12,5 jaar met veel plezier in de screening werkt. “Natuurlijk vinden veel vrouwen het spannend, zeker als je voor de eerste keer borstfoto’s komt maken. Ik vind het een uitdaging om ook de dames die aarzelen of bang zijn voor de pijn, tevreden en opgelucht te laten vertrekken. Hafsa Uysal, die pas sinds kort in dit screeningsteam zit, beaamt dit: “Deze baan biedt mij alles wat ik zoek. We werken hard, maar krijgen daar meer voor terug. Een hecht team, flexibele werktijden en veel vrijheid in de organisatie van onze werkzaamheden. Je raakt enorm op elkaar ingespeeld als je in zo’n kleine ruimte samenwerkt. Het is echt teamwork en dat geeft mij extra energie.” Jacoline vult aan: “Het is nauwkeurig en geconcentreerd werk, want een goede foto moet natuurlijk aan veel (technische) eisen voldoen. Tegelijkertijd wil je ook in goed contact met je cliënt blijven. Dat maakt het werk leuk en uitdagend.”

Nieuwe mammograaf
De komende jaren worden alle mammografen in het land vervangen door een nieuw type. Er zijn verschillende typen getest en zowel eigen medewerkers als cliënten gaven de voorkeur aan dit nieuwe type apparaat. Begin volgend jaar verwelkomen Jacoline en Hafsa de nieuwe aanwinst. Jacoline: ”Van collega’s horen we dat hij erg makkelijk werkt. Het is heel prettig dat dit nieuwe apparaat veel instellingen automatisch doet. Daarmee gaat het onderzoek ook veel sneller. En: de cliënten ervaren minder druk. Dat is toch geweldig?”

Voor meer informatie kijkt u op de website www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl