Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Zwemmen staat in toenemende belangstelling

Zwemmen staat in toenemende belangstelling De feiten liegen niet. Er zijn in het afgelopen jaar meer zwemdiploma’s gehaald. Een teken dat het zwemmen aan populariteit wint. Niet alleen bij de jeugd, òòk een sterk groeiende 55+ groep is steeds vaker in de Westlandse zwembaden van Optisport te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Stichting On Wheels: ‘Varen geeft zo’n gevoel van vrijheid’

Stichting On Wheels: ‘Varen geeft zo’n gevoel van vrijheid’

Stichting On Wheels steunt sinds 1997 kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking. Door de jaren heen hebben vele honderden mensen gebruikt gemaakt van aangepaste vervoer- en kampeermiddelen en chalets. Wat velen niet weten is dat men er ook regelmatig op uit trekt met tochtjes op de Westlandse wateren. De stichting zou in dit geval ook ‘On Waves’ kunnen heten door het verhuur van de geheel aangepaste boot ‘The Big Dragon’.

Overig nieuws