Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

‘Er zijn’ voor de familie is heel belangrijk

‘Er zijn’ voor de familie is heel belangrijk Het zijn de zestiger jaren. Een jonge meid van amper twintig jaar fietst voor de eerste keer naar haar werk. Niet zo bijzonder zou je zeggen. Maar voor Susan wél. Het is haar eerste dag als kraamverzorgster. Nu, vijftig jaar verder, kijkt de ’s-Gravenzandse terug op een periode waarin ze bij meer dan 600 gezinnen heeft mogen werken. En het einde van haar imposante carrière is wat haar betreft nog lang niet in zicht.

‘Met virtual reality angsten te lijf’

‘Met virtual reality angsten te lijf’ Op een grijze winterochtend zwem ik tussen tientallen dolfijnen. Boven en onder, van alle kanten zwemmen de vriendelijke zoogdieren om me heen. Het is mijn eerste kennismaking met virtual reality (VR), een van de middelen die als behandeling wordt ingezet bij GGZ Delfland.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

’Echografie bij eigen huisarts biedt veel voordelen’

’Echografie bij eigen huisarts biedt veel voordelen’

Wat is er nog makkelijker dan voor een echo langs de huisarts te gaan in plaats van het ziekenhuis? Mathi Plasmans, huisarts in de ’s-Gravenzande, vindt het de hoogste tijd dat het maken van een echo mogelijk zou moeten zijn door een aanpassing in de basisverzekering.

Overig nieuws