Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Nieuw gezondheidscentrum voor complete voetzorg in ‘s-Gravenzande

Nieuw gezondheidscentrum voor complete voetzorg in ‘s-Gravenzande De laatste sporen die doen denken aan de voormalige Rabobank aan het Marktplein in ’s-Gravenzande zijn gewist. Als alles volgens planning verloopt zal medio januari 2019 een nieuw gezondheidscentrum worden geopend dat geheel in het teken zal staan van complete voetzorg. Het kan podotherapeut Mike Barensen als initiator van het plan niet snel genoeg gaan.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West start wervings- en promotiecampagne

Bevolkingsonderzoek Zuid-West start wervings- en promotiecampagne De meeste vrouwen van 50 jaar en ouder zijn er wel mee bekend: de ‘borstbus’. Elke jaar strijkt dit mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West neer op verschillende plekken in de regio. Het bevolkingsonderzoek borstkanker screent alle vrouwen van 50-75 jaar elke twee jaar op (voorlopers van) borstkanker. Om de continuïteit van het onderzoek in de toekomst te kunnen waarborgen is Bevolkingsonderzoek Zuid-West een wervings- en promotiecampagne gestart om het beroep ‘screeningslaborant’, de z.g. ‘MBB’ers in de screening’, onder de aandacht te brengen.

Noodzaak van verstandig omgaan met de zon opnieuw aangetoond

Noodzaak van verstandig omgaan met de zon opnieuw aangetoond Tijdens de Huidkankerdag die onlangs werd gehouden, werden bij 514 van de ruim 3500 deelnemers verdachte plekken gezien. Bij meer dan 200 mensen werd een zeer hoge verdenking op huidkanker geconstateerd, waarbij in 28 gevallen mogelijk sprake was van een melanoom, de kwaadaardigste variant van huidkanker. Deelnemers met verdachte plekken hebben het advies gekregen om zich nader te laten onderzoeken.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

‘Diëtisten vechten voor lijfsbehoud’

‘Diëtisten vechten voor lijfsbehoud’

Onlangs is actiegroep ‘Red de diëtist’ in het leven geroepen. Een landelijk initiatief om met o.a. een Facebookpagina te strijden voor meer en betere vergoedingen en een opwaardering van de tarieven die al meer dan 11 jaar nauwelijks zijn geïndexeerd.

Overig nieuws