Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

‘Er zijn’ voor de familie is heel belangrijk

‘Er zijn’ voor de familie is heel belangrijk Het zijn de zestiger jaren. Een jonge meid van amper twintig jaar fietst voor de eerste keer naar haar werk. Niet zo bijzonder zou je zeggen. Maar voor Susan wél. Het is haar eerste dag als kraamverzorgster. Nu, vijftig jaar verder, kijkt de ’s-Gravenzandse terug op een periode waarin ze bij meer dan 600 gezinnen heeft mogen werken. En het einde van haar imposante carrière is wat haar betreft nog lang niet in zicht.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Gemeente Westland lanceert zoekmachine zorg, gezin, werk en inkomen

Gemeente Westland lanceert zoekmachine zorg, gezin, werk en inkomen

De Gemeente Westland heeft een zoekmachine gelanceerd waarin alle organisaties binnen de regio opgenomen zijn. Via www.sociaalpleinwestland.nl kunnen inwoners met vragen omtrent zorg, gezin, werk en inkomen in één overzicht zien bij welke organisatie zij terecht kunnen.

Overig nieuws