Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

‘Er zijn’ voor de familie is heel belangrijk

‘Er zijn’ voor de familie is heel belangrijk Het zijn de zestiger jaren. Een jonge meid van amper twintig jaar fietst voor de eerste keer naar haar werk. Niet zo bijzonder zou je zeggen. Maar voor Susan wél. Het is haar eerste dag als kraamverzorgster. Nu, vijftig jaar verder, kijkt de ’s-Gravenzandse terug op een periode waarin ze bij meer dan 600 gezinnen heeft mogen werken. En het einde van haar imposante carrière is wat haar betreft nog lang niet in zicht.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Noodzaak van verstandig omgaan met de zon opnieuw aangetoond

Noodzaak van verstandig omgaan met de zon opnieuw aangetoond

Tijdens de Huidkankerdag die onlangs werd gehouden, werden bij 514 van de ruim 3500 deelnemers verdachte plekken gezien. Bij meer dan 200 mensen werd een zeer hoge verdenking op huidkanker geconstateerd, waarbij in 28 gevallen mogelijk sprake was van een melanoom, de kwaadaardigste variant van huidkanker. Deelnemers met verdachte plekken hebben het advies gekregen om zich nader te laten onderzoeken.

Overig nieuws