Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Midden-Delfland en Maassluis met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

‘Ik gun niemand deze lijdensweg’

‘Ik gun niemand deze lijdensweg’ Vraag haar niet hoe en waar ze het opgelopen heeft. Feit is dat de Naaldwijkse Natasja van der Knaap twee jaar bezig is geweest om weer ‘op de been’ te komen. De ziekte van Lyme kwam vermomd als een serie onschuldige aandoeningen maar openbaarde zich uiteindelijk als een meedogenloze sloper.

‘Sport en beweging zit in onze genen’

‘Sport en beweging zit in onze genen’ Een foto van vijf vrolijke, bijna niet herkenbare zussen in een baggersloot. Locatie; de jaarlijkse Drekrees in Schipluiden. Een kennismaking op boerderij ‘De Hoefwoning’ aan de Parallelweg in Maasland leert ons dat deze dames erfelijk belast zijn met sport en beweging. Niet zo verwonderlijk. Vader Nell (74) deed mee aan de ‘beruchte’ Elfstedentocht van ’63.

‘Mantelzorgers hebben af en toe een time-out nodig’

‘Mantelzorgers hebben af en toe een time-out nodig’ Je zorgt als mantelzorger al jaren voor een familielid of naaste. Wat ooit met een boodschapje begonnen is, is uitgegroeid tot een intensieve weektaak. Eigenlijk zou je wel eens wat afstand willen nemen. Even niets. Met de komst van Strandgoed Ter Heijde is die mogelijkheid binnenkort realiseerbaar; Strandgoed Ter Heijde is een heerlijk adres waar de zorg tijdelijk overgenomen wordt.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

‘Ruim 70 procent doet mee aan bevolkingsonderzoek darmkanker’

‘Ruim 70 procent doet mee aan bevolkingsonderzoek darmkanker’

Vanaf 2014 heeft Nederland er een derde bevolkingsonderzoek naar kanker bij: het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij een flink aantal mannen en vrouwen van 55-75 jaar is in de afgelopen jaren de bekende ‘paarse envelop’ met de uitnodiging in de brievenbus gevallen.

Overig nieuws