Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Zwemmen staat in toenemende belangstelling

Zwemmen staat in toenemende belangstelling De feiten liegen niet. Er zijn in het afgelopen jaar meer zwemdiploma’s gehaald. Een teken dat het zwemmen aan populariteit wint. Niet alleen bij de jeugd, òòk een sterk groeiende 55+ groep is steeds vaker in de Westlandse zwembaden van Optisport te vinden.

‘Diëtisten vechten voor lijfsbehoud’

‘Diëtisten vechten voor lijfsbehoud’ Onlangs is actiegroep ‘Red de diëtist’ in het leven geroepen. Een landelijk initiatief om met o.a. een Facebookpagina te strijden voor meer en betere vergoedingen en een opwaardering van de tarieven die al meer dan 11 jaar nauwelijks zijn geïndexeerd.

Nieuw gezondheidscentrum voor complete voetzorg in ‘s-Gravenzande

Nieuw gezondheidscentrum voor complete voetzorg in ‘s-Gravenzande De laatste sporen die doen denken aan de voormalige Rabobank aan het Marktplein in ’s-Gravenzande zijn gewist. Als alles volgens planning verloopt zal medio januari 2019 een nieuw gezondheidscentrum worden geopend dat geheel in het teken zal staan van complete voetzorg. Het kan podotherapeut Mike Barensen als initiator van het plan niet snel genoeg gaan.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bart Duijvesteijn: ‘Groeiende behoefte voor nazorg regionale kankerpatiënten’

Bart Duijvesteijn: ‘Groeiende behoefte voor nazorg regionale kankerpatiënten’

Patiënten die (uit)behandeld zijn lopen vaak tegen een muur van onbegrip op, daar waar het gaat om de gevolgen van bestralingen of chemotherapieën bij diagnose kanker. Maar veel Westlanders hebben een bepaalde schroom om hulp te zoeken na een periode die een enorme impact heeft op de psyche. Het ‘zelf oplossen’ zit in het DNA van de streek maar leidt vaak niet tot het gewenste herstel. De drempel om hulp te zoeken en te krijgen moet weg, vindt voorzitter Bart Duijvesteijn namens de onlangs opgerichte stichting NaZorg Westland.

Overig nieuws