Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

De kracht van de ontmoeting tijdens WestandOntmoet

De kracht van de ontmoeting tijdens WestandOntmoet In Westland vindt van 21 september tot en met 1 oktober 2017 WestlandOntmoet plaats. Er wordt dan extra aandacht besteed aan de behoefte om regelmatig met elkaar in contact te komen, zowel georganiseerd als impulsief. Tijdens deze week worden op verschillende plekken en tijdstippen door en voor de inwoners van Westland ontmoetingen georganiseerd.

Een ‘Casemanager Dementie’ moet vertrouwen verdienen

Een ‘Casemanager Dementie’ moet vertrouwen verdienen Eén op de vijf mensen krijgt de ziekte dementie. Dit komt neer op zo’n 270.000 mensen in Nederland en naar verwachting zal dit stijgen tot ruim een half miljoen in 2040. Als je geconfronteerd wordt met dementie heeft dit een grote impact met vergaande gevolgen, voor zowel de persoon zelf als voor de naasten. Wat nu? Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Wat gaat de toekomst brengen? Waar moet ik heen? Anita en haar collega’s bouwen bij de eerste tekenen van dementie een band op met de cliënt en zijn of haar familie. Dit is het begin van een intensieve relatie waarbij Anita de cliënt bijstaat met raad en daad en waarbij vertrouwen de basis vormt.

E-bikes brengen ‘bussende’ scholieren in beweging!”

E-bikes brengen ‘bussende’ scholieren in beweging!” Fietsen is hip. Vooral met de komst van de e-bikes is er een nieuwe markt ontstaan. Natuurlijk is het de grote groep ouderen die verantwoordelijk is voor de groeiende omzet. Maar ook de schoolgaande jeugd die voorheen in de bus zat te suffen en het woord ‘fiets’ niet eens wilde uitspreken, komt steeds meer in beweging.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bewustwording voor gevaar huidkanker groeit

Bewustwording voor gevaar huidkanker groeit

Een paar weken geleden hebben veel mensen in de regio gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verdachte plekjes op de huid te laten controleren op de aanwezigheid van huidkanker. De vele aanmeldingen tonen aan dat de bewustwording van de risico’s voor het krijgen van huidkanker is toegenomen en dat belangstelling voor de Huidkankercheck groeit. Of ook het zongedrag aan het veranderen is, is echter nog maar zeer de vraag.

Overig nieuws