Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Ex-borstkankerpatiënte start praktijk en schrijft boek

Ex-borstkankerpatiënte start praktijk en schrijft boek Het is nog maar een jaar geleden dat borstkanker patiënte Petra Kors haar ervaringen in GZBW deelde. Na de afsluiting van het behandeltraject, nu enkele maanden geleden, staat ze weer volop in het leven. Met een karrevracht ervaringen op zak en dubbele energie helpt zij in haar praktijk mensen die te maken hebben (gehad) met verlies en naar houvast zoeken.

Van sudderlapjes tot graasgedrag

Van sudderlapjes tot graasgedrag Een rondgang door de supermarkt is geconfronteerd worden met de vraag ‘wat zullen we nu weer eens eten?’ Moeilijk, want de keuze is enorm. Steeds meer artikelen worden aan het toch al zo ruime assortiment toegevoegd. Gerechten vanuit de hele wereld liggen uitdagend uitgestald om geconsumeerd te worden. En voedingstrends maken het de consument nog lastiger; wat is gezond en wat niet?

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Op zoek naar alternatieve screeningsmethoden borstkanker

Op zoek naar alternatieve screeningsmethoden borstkanker

Jaarlijks worden duizenden vrouwen gescreend om borstkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Dat dit nuttig en zeer nodig is staat buiten elke discussie. Echter, de wijze waarop deze screening uitgevoerd wordt, met behulp van een mammografie, zou volgens velen vrouwvriendelijker kunnen. De vraag is echter of een andere effectieve methode beschikbaar is en kan worden ingezet in het bevolkingsonderzoek. Het lijkt een kwestie van tijd en… geduld.

Overig nieuws