Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Nieuw gezondheidscentrum voor complete voetzorg in ‘s-Gravenzande

Nieuw gezondheidscentrum voor complete voetzorg in ‘s-Gravenzande De laatste sporen die doen denken aan de voormalige Rabobank aan het Marktplein in ’s-Gravenzande zijn gewist. Als alles volgens planning verloopt zal medio januari 2019 een nieuw gezondheidscentrum worden geopend dat geheel in het teken zal staan van complete voetzorg. Het kan podotherapeut Mike Barensen als initiator van het plan niet snel genoeg gaan.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bevolkingsonderzoek Zuid-West start wervings- en promotiecampagne

Bevolkingsonderzoek Zuid-West start wervings- en promotiecampagne

De meeste vrouwen van 50 jaar en ouder zijn er wel mee bekend: de ‘borstbus’. Elke jaar strijkt dit mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West neer op verschillende plekken in de regio. Het bevolkingsonderzoek borstkanker screent alle vrouwen van 50-75 jaar elke twee jaar op (voorlopers van) borstkanker. Om de continuïteit van het onderzoek in de toekomst te kunnen waarborgen is Bevolkingsonderzoek Zuid-West een wervings- en promotiecampagne gestart om het beroep ‘screeningslaborant’, de z.g. ‘MBB’ers in de screening’, onder de aandacht te brengen.

Overig nieuws