Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Open Dag Franciscus Gasthuis & Vlietland

Open Dag Franciscus Gasthuis & Vlietland Op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 15.00 uur is het Open Dag bij Franciscus Gasthuis & Vlietland! Zowel Franciscus Gasthuis in Rotterdam als Franciscus Vlietland in Schiedam openen haar deuren voor alle inwoners van de regio.

Kraamzorgbureaus ondertekenen samenwerkingsverband

Kraamzorgbureaus ondertekenen samenwerkingsverband Onlangs hebben een aantal kraamzorgbureaus de handtekening gezet onder een convenant dat moet leiden tot hoogwaardige en uniforme kraamzorg in de regio. Met de ondertekening is een stap gezet tot optimale samenwerking binnen de geboortezorg.

HBO-verpleegkundigen Esin en Julia werken met hoofd en hart

HBO-verpleegkundigen Esin en Julia werken met hoofd en hart Het aantal ouderen dat langer thuis wil blijven wonen stijgt. Met goed georganiseerde thuiszorg en de inzet van de wijkverpleegkundige en bijvoorbeeld casemanager of aanvullende specialistische zorg is dat ook heel goed mogelijk. Echter hierdoor zien we ook dat de zorgvraag in de verpleeghuizen verandert.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ook in westelijke regio zijn meer pleegouders nodig

Ook in westelijke regio zijn meer pleegouders nodig

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Jeugdformaat pleegouders. Ook in de gemeenten Westland en Midden-Delfland waar nu 116 pleegkinderen in 87 pleeggezinnen verblijven.

Overig nieuws