Groot- regionaal huis-aan-huisblad voor Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland met het laatste nieuws op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Chris Nederhorst: ‘Iedereen verdient een gezonde nachtrust’

Chris Nederhorst: ‘Iedereen verdient een gezonde nachtrust’ Scheveningen, bekend van o.a. de Pier, het Kurhaus en natuurlijk de vissershaven met tal van overheerlijke zeeproducten. Maar wat u waarschijnlijk NIET weet is dat er in datzelfde vissersplaatsje iedere dag aan een optimale nachtrust gewerkt wordt. Maak kennis met Chris Nederhorst en de unieke matrassen van Royal Health Foam, die door hem zijn bedacht, ontwikkeld en op de markt gebracht.

Kraamverzorgende Inge van Velden kiest voor wasbaar luieren

Kraamverzorgende Inge van Velden kiest voor wasbaar luieren Haar interesse voor verschillende soorten luiers ontstond tijdens de opleiding Natuurlijke Kraamzorg die de Naaldwijkse volgt in Zeist. In haar onlangs afgeronde scriptie zet ze voor- en nadelen van wasbare luiers en wegwerpluiers naast elkaar. Uiteindelijk werd Inge duidelijk dat de wasbare luier veel voordelen biedt en mogelijk een come-back te wachten staat.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopiën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Esther Croes (Trimbos): ‘Stoptober is ideale oefenperiode om te stoppen met roken’

Esther Croes (Trimbos): ‘Stoptober is ideale oefenperiode om te stoppen met roken’

Veel rokers zullen de maand oktober, ook wel Stoptober genoemd, aangrijpen om een serieuze poging te doen te stoppen met roken. En ze staan niet alleen. Artsen, overheid, de maatschappij en zorgverzekeraars slaan de handen ineen om het aantal rokers drastisch naar beneden te brengen. Bovendien is persoonlijke begeleiding bij de huisarts per 1 januari 2020 gratis en gaat dit niet meer af van het eigen risico.

Overig nieuws